Forlængelse af frist for at søge moms tilbage fra EU-lande

EU nu har behandlet forslaget om en forlængelse af fristen for at ansøge om momsrefusion for køb i 2009 i andre EU-lande. Der er tale om at forlænge fristen fra den 30. september 2010 til den 31. marts 2011.

Forlaget blev vedtaget på ministerrådsmødet den 14. oktober 2010.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk