Kapitalafkastsatsen for 2010

SKAT har offentliggjort kapitalafkastsatsen for 2010. Satsen udgør i 2010 4 %. Satsen er dermed uændret i forhold til 2009.

Afkastsatsen anvendes f.eks. af personer, der enten anvender virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk