Lettere adgang til momsfradrag for tab på debitorer

Skatterådet har i SKM2010.393.SKAT den 24. juni 2010 lempet praksis for hvornår man kan opnå momsfradrag på tabte tilgodehavender (debitorer).

Praksisændringen gælder fra og med ovennævnte dato.

Ændringen er sket efter indstilling fra Skatteminister Troels Lund Poulsen, og reglerne for hvornår, der kan foretages fradrag for tab på debitorer skattemæssigt og momsmæssigt er nu blevet harmoniseret.

Reglerne for momsmæssigt fradrag for tab på debitorer har været væsentligt strengere sammenlignet med kravene til at opnå skattemæssigt fradrag for det selv samme tab.

Indtil nu har det været et krav, at virksomheden har kunne bevise tabet, f.eks. i form af forgæves foretaget udlæg eller konkursbegæring.

Dette krav er nu lempet til, at der blot skal foretages en konkret vurdering af tilgodehavendet hos den enkelte debitor. Tabet kan således tages momsmæssigt, når tilgodehavendet må skønnes at være tabt. Dette betyder, at din virksomhed ikke længere behøver “at kaste gode penge efter dårlige” til inddrivelse af et tilgodehavende for at der også momsmæssigt godkendes fradrag for tabet.

Desuden giver den ny praksis også lettere adgang til momsfradrag vedr. tab på debitorer, der er forsvundet – f.eks. debitorer, der er fraflyttet til udlandet uden at oplyse deres nye adresse til Folkeregisteret.

For at fradraget kan foretages momsmæssigt kræver det dog fortsat, at man har forsøgt at inddrive sit tilgodehavende. F.eks. i form rykkerprocedure overfor debitor, overgivelse til inkassovirksomhed
og vurdering af hver enkelt debitors betalingsevne særskilt. Desuden må din virksomhed ikke fortsat handle med debitoren. Der skal også være sammenhæng mellem de skridt, der er foretaget til inddrivelse af tilgodehavendet og størrelsen af tilgodehavendet.

Hvis der er uenighed/tvist om tilgodehavendet mellem debitor og kreditor kan fradrag for tab ikke umiddelbart foretages.

En procentvis nedskrivning af en samlet debitormasse godkendes fortsat ikke.

Læs SKATs praksisændring i sin fulde tekst ved at klikke på filen til højre på siden.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk