Anmeldelsespligt for udenlandske medarbejdere skærpet

Bruger din virksomhed udenlandske medarbejdere eller underentreprenører, skal du være opmærksom på de nye skærpede regler, der gælder fra 1. juni 2010.

Siden 2008 har udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere til Danmark skulle registrerer sig i det såkaldte RUT-register (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere). Anmeldelse til ske til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen på http://www.virk.dk/English/RUT. Tilmeldingsblanketter og oplysning om reglerne findes på flere sprog.

Nye regler medfører, at du som dansk virksomhed kan ifalde bødeansvar, hvis den udenlandske virksomhed, som du benytter, ikke har orden i sagerne i forhold til anmeldelsespligten til RUT-registeret. Reglerne er skærpet som følge af, at mange udenlandske virksomheder på trods af reglerne, har undladt at foretage anmeldelse til RUT-registreret.

Lov om udstationering af lønmodtagere er nemlig blevet ændret, således at myndighederne nu har pålagt de danske virksomheder, der benytter sig af udenlandske tjenesteydere, har pligt til at foretage kontrol af, at den udenlandske virksomhed nu også har anmeldt sig i de registrer, som de skal efter gældende regler.

Den udenlandske virksomhed skal ved påbegyndelsen af arbejdet for hvervgiver, give hvervgiver dumentation for, at der er sket de lovpligtige registreringer. Desuden skal den danske hvervgiver underrette Arbejdstilsynet, hvis denne dokumentation ikke er modtaget inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse. Anmeldelse skal også ske, hvis de oplysninger som hvervgiver måtte modtage, er mangelfulde eller fejlbehæftede.

Det er Arbejdstilsynet der er kontrolmyndighed efter ovennævnte regler. Indberetningerne vil ifølge loven kun kunne anvendes til danske myndigheders kontrol af, om virksomhederne overholder reglerne
for arbejde i Danmark samt til statistik.

Ifølge loven straffes overtrædelser med bøde – både til den udenlandske virksomhed og til den danske hvervgiver.

Ifølge lovforslaget ligger bødeniveauet på kr. 10.000 hvis virksomheden ikke anmelder sig til RUT-registreret. Desuden straffes udenlandske virksomheder, der ikke giver hvervgiver den fornødne dokumentation. Hvervgiver (den danske virksomhed) straffes hvis den undlader at give meddelelse til Arbejdstilsynet om manglende opfyldelse af dokumentationskravene.

Hvis du har spørgsmål til reglerne eller til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på tlf. 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk