Udligningsskat på udbetalinger fra pensionsordninger

Regeringen og Dansk Folkeparti har i går indgået en aftale om midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

Aftalen indebærer, at der i perioden 2011-14 skal betales 6 % i udligningsskat af årlige pensionsudbetalinger, der overstiger 362.800 kr. Derefter nedtrappes udligningsskatten med 1 % pr. år, således at udligningsskatten skal betales sidste gang i 2019 (beløbsgrænsen på 362.800 kr. er angivet i 2010 niveau og vil blive reguleret årligt).

Hvilke udbetalinger er så omfattet af udligningsskatten?

Udligningsskatten lægges på alle LØBENDE pensionsudbetalinger.

Det gælder f.eks.:

· Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner (både livsvarige og tidsbegrænsede)
· Folkepension
· Udbetalinger fra ATP
· Udbetalinger fra private pensionsordninger (både livsvarige og tidsbegrænsede)
· Tjenestemandspensioner og lignende ordninger
· Ministerpensioner og pensioner til folketingsmedlemmer.

Udligningsskatten pålægges IKKE udbetalinger fra kapitalpensioner eller invalidepension ifølge aftalen.

Hvor mange berøres af udligningsskatten?

Det skønnes, at ca. 3,5 % af alle pensionister berøres af den midlertidige udligningsskat. Er du folkepensionist, og modtager du folkepensionens grundbeløb på 65.376 kr. (2010-niveau), betyder udligningsskatten, at dine løbende private pensionsudbetalinger udover ca. 297.000 kr. (2010-niveau) bliver ramt af udligningsskatten.

Hvis du f.eks. har et pensionsdepot, som ved udgangen af det 64. år indeholder ca. 4,5 mio. kr., vil de ratevise udbetalinger over 15 år være på ca. 297.000 kr. årligt. Her kommer du således til at ligge
lige på grænsen ifølge beregninger foretaget af regeringen og Dansk Folkeparti.

Hvis du vil opnå en pensionsformue på ca. 4,5 mio. kr. (der skal udbetales løbende), kræver det en årlig opsparing på ca. 120.000 kr. i 2010-niveau ved 37 år på arbejdsmarkedet ifølge beregninger foretaget af regeringen og Dansk Folkeparti.

Ud over aftalen om udligningsskatten er regeringen og Dansk Folkeparti endvidere blevet enige om at afskaffe ægtefællefradraget for visse begrænset skattepligtige personer og om at ændre mulighederne for indberetning via TastSelv (for at hindre misbrug).

PFA har udviklet et lille beregningssystem, som du kan bruge til at beregne din særskat. Er du gift skal du også have din ægtefælles oplysninger klar. Du kan bruge dette link:

http://pfa.dk/til+dig/skat/s%c3%a6rskat/s%c3%a6rskat+beregner

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk