Betaler du nok for maden i kantinen ?

SKAT har i et netop udsendt Styresignal vedtaget vejledende satser for, hvor meget du skal betale for maden i kantinen på din arbejdsplads for at undgå beskatning af kantinegodet.

Samtidig forsøger SKAT at definere, hvad almindelig gængs kantinemad er.

For at undgå beskatning skal du mindst betale 15 kr. ekskl. drikkevarer for et standardmåltid.

Indbefatter standardmåltidet drikkevarer skal du mindst betale kr. 20 for måltidet.

Ved et standardmåltid forstås f.eks. typisk 3 almindelige stk. mad f.s.v. angår smørrebrød. Indtages der kun ét stk. almindeligt smørrebrød, reduceres den vejledende pris for maden tilsvarende.

Almindelige varme og lune retter betragtes normalt som standardmåltider.

Er der tale om luksusmad og ikke almindelig gængs mad, kan de vejledende satser ikke anvendes, og der må foretages en konkret vurdering. Ved fastsættelsen af niveauet er der taget hensyn til, at maden ikke er en del af lønnen for

Betaler du ikke nok for maden skal du som udgangspunkt beskattes af markedsværdien af måltidet reduceret med din egenbetaling.

Smågoder som kaffe, the, frugt m.v. som du får gratis på din arbejdsplads er skattefrie da det betragtes som alm. personalepleje.

Såkaldt luksusmad beskattes som nævnt ovenfor med forskellen mellem markedsværdi og din egenbetaling.

Du skal være opmærksom på, at hvis du via en såkaldt bruttotrækordning betaler for kantineordningen er du IKKE omfattet af den nye praksis.

Læs mere om reglerne i SKATs styresignal ved at klikke på filen til højre.

Hvis du spørgsmål til ovenstående og den eventuelle betydning for dig eller din virksomhed, kan du kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700  Svendborg
Telefon 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk