Revisor Informerer - Temaudgave 2010

Under overskriften “Tiderne skifter” kan du læse om de muligheder, du har for at sikre din virksomhed fortsat eksistens og succes.

Konkret kan du læse mere om:

-Udfasning af kredittider på a-skat og am-bidrag
-Reglerne og mulighederne i en betalingsstandsning
-Den forventede økonomiske udvikling i 2010
-Indgreb og muligheder – Regeringens muligheder for at sikre virksomhederne
-Debitorstyring giver kroner i kassen
-Vigtige datoer i 2010

Klik på filen til højre på siden for at læse temanummeret.

Hvis du spørgsmål til emnerne i temanummeret og den eventuelle betydning for dig, kan du kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700  Svendborg
Telefon 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk