Få fradrag for dit bidrag til Haiti

De danske hjælpeorganisationer har travlt med at samle penge ind til ofrene for jordskælvet i Haiti.

Du kan få fradrag for dit bidrag til indsamlingen, hvis følgende 3 betingelser opfyldes:

1. Bidraget skal gives til en organisation, der er godkendt af SKAT

2. Bidraget til den enkelte organisation skal på årsbasis udgøre min. 500 kr.

3. Giver skal oplyse sit cpr.nr. til organisationen, der gives bidrag til. Organisationen skal indberette bidraget til SKAT.

Erfaringer viser, at især det sidste er mange ikke klar over.

Du kan højst få fradrag for kr. 14.500. Der er ikke fradrag for de første 500 kr. For at opnå det maksimale fradrag, skal der altså indbetales 15.000 kr.

Reglerne gælder naturligvis ikke kun bidrag ydet til Haiti, men alle bidrag til velgørende organisationer, der er godkendt af SKAT.

Hvis du har spørgsmål til reglerne er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk