Indberetning af personalegoder 2010

Hvis du er arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at reglerne for indberetning af personalegoder og værdien heraf til SKAT er blevet udvidet fra og med 2010.

Klik på vedhæftede fil til højre for at læse mere om de udvidede pligter for 2010. Beskrivelsen omhandler kun indberetningen af personalegoder.

Hvis du vil se indberetningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1198 af 09-12-2009) kan du kopiere følgende link til adresselinjen i din internetbrowser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128800#K5

Hvis du har spørgsmål til de nye regler er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
Info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk