Frister for betaling A-skat og Am-bidrag forlænges

Regeringen har netop fremsat lovforslag L75 .

Der vil i hele 2010 være en yderligere kredittid på 12 dage i forhold til normalt. Ordningen udfases i november og december 2010.

Klik på filen til højre og se i skematisk form, hvornår din virksomhed skal indbetale.

Bemærk at forlængelsen kun gælder selve indbetalingen. Angivelse af A-skat og am-bidrag skal ske til de sædvanlige frister.

Der er ikke fremsat forslag om at forlænge kredittiderne yderligere for momsindbetalingerne.

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget, eller er du i tvivl om hvad forslaget betyder for netop din virksomhed, kan du kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk