Forskudsopgørelsen for 2010 er nu på gaden

Du kan nu se dit nye skattekort for 2010 på skat.dk.

Det væsentlige nye omkring forskudsopgørelsen for 2010 er, at der i 2009 blev vedtaget en skattereform, og at mange af de nye regler træder i kraft fra og med indkomståret 2010.

Du kan da se dem i din Skattemappe i TastSelv Borger på www.skat.dk. Forskudsopgørelsen sendes kun ud med post til de skatteborgere, der har tilvalgt det senest 1. september 2009.

Der er i 2009 vedtaget en skattereform, som betyder, at der er nye satser og regler på en række skatteområder. Nogle ændringer er gældende for 2010, andre først fra 2011 og 2012.

De væsentligste ændringer, der gælder fra og med 2010 – og automatisk indregnes i dit nye skattekort, er:

-Bundskatten nedsættes til 3,76 procent
-Mellemskatten fjernes
-Grænsen for hvornår du skal betale topskat på 15 procent hæves til 423.804 kr. (før AM-bidrag fratrækkes).
-Skatteloftet nedsættes fra 59 til 51,5 procent som følge af nedsættelse af bundskatten og afskaffelse af mellemskatten.
-Du skal med kun betale topskat af den del af dine renteindtægter mv., der overstiger 40.000 kr. (for ægtefæller 80.000 kr.)
-Skat af aktieindkomst over 48.300 kr. nedsættes fra 43 og 45 procent til 42 procent.
-Der indføres en “grøn check”. Der er ikke tale om en egentlig check, men om et indkomstafhængigt beløb på maks. 1.300 kr. pr person og på maks. 300 kr. pr barn (maks. to børn). Den grønne check er en kompensation for, at energi og miljøafgifterne forhøjes.

Enkelte andre ting skal man dog selv være opmærksom på, nemlig at:

-Der indføres et loft på 100.000 kr. for det årlige fradrag for beløb indsat på ratepension og ophørende livrente.
-Skat af fri telefon og hjemme-pc er erstattet af en ny multimediebeskatning.
-Den skattepligtige værdi af fri bil forhøjes med et miljøtillæg.
-Der indføres et loft på 50.000 kr. pr. år for fradrag for rejse og opholdsudgifter (loftet berører ikke skattefrie rejsegodtgørelser/diæter).
-Der er nye regler for beregning af renter af restskat.
-Skattefriheden ophæves for medarbejderobligationer, der udloddes 1. januar 2010 og fremover.

Hvis du har spørgsmål til din forskudsopgørelse eller vil du gerne vide mere om de ny regler for 2010 kan du kontakte din rådgiver hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12. Du er også velkommen til at sende os en mail på info@revigruppen.dk.