Nye regler for rejsefradrag i 2010

Har du mange rejsedage på et år kan det være relevant for dig at sætte dig ind i de nye regler, der træder i kraft pr. 1. januar 2010.

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler alt efter om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

LØNMODTAGER
Hvis du er lønmodtager og din arbejdsgiver ikke godtgør dine udgifter efter regning eller efter de gældende satser, kan du fra og med 2010 kan du maksimalt foretage fradrag for rejseudgifter (kost og logi) for kr. 50.000 pr. år. Hvis du for tidligere år har haft så mange rejsedage, at dit fradrag har oversteget kr. 50.000 er der grund til at være særlig opmærksom når du modtager foreskudsregistreringen for 2010 i din skattemappe eller med posten.

SKAT nedsætter ikke automatisk dit rejsefradrag til det maksimale beløb ved forskudsregistreringen. Retter du det ikke selv til i forhold til de nye regler kan du risikere oparbejde en ikke uvæsentlig restskat for 2010.

Som lønmodtager har du også mulighed for at modtage skattefri godtgørelse efter de gældende satser fra din arbejdsgiver eller få godtgjort dine faktiske udgifter på rejsen fra din arbejdsgiver. Der er ingen begrænsning i det maksimale beløb som du kan få godtgjort fra din arbejdsgiver.

Fra og med 2010 er dit rejsefradrag ikke længere begrænset af bundfradraget for øvrige lønmodtagerudgifter på kr. 5.500.

SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE
Er du selvstændig erhvervsdrivende gælder reglen om et fradrag på maksimalt kr. 50.000 også for dig – MEN kun hvis du beregner dit fradrag efter statens satser. Hvis du fratrækker dine faktiske afholdte udgifter på rejsen rammes du ikke af begrænsningen.

Der er desuden ændret i reglerne for hvor man i relation til rejsereglerne anses for at have skriftet arbejdsplads.

Hør mere om de ændrede regler hos din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.