Endnu en forlængelse af kredittider for moms, a-skat og am-bidrag

Klik på linket til højre for at se fristerne i skematisk form.

Skatteministreren har 15. maj 2009 fremsat lovforslag om endnu en udskydelse af fristerne for angivelse og betaling af a-skat og moms. Det må forventes at forslaget bliver vedtaget uden ændringer.

Regeringen har besluttet at fortsætte forlængelsen af virksomhedernes kredittider. Det sker ved at indføre en lempelig overgang til de normale kredittider. 

Som udgangspunkt var der ellers lagt op til, at de normale betalingsfrister skulle genindføres fra august. Dermed stod virksomhederne til at skulle indbetale to rater ved udgangen af august.

I lyset af den internationale finanskrise har regeringen og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vurderet, at en blidere overgang til de normale kredittider er at foretrække. 

Derfor foreslås det, at overgangen til de normale betalingsfrister sker gradvist henover 5 måneder – fra august til december. I praksis reduceres de forlængede betalingsfrister måned for måned med gennemsnitlig 6 dage.

Forslaget indebærer, at virksomhederne får en længere kredittid, end der oprindeligt var lagt op til. Den yderligere forlængelse af kredittiderne medfører et rentetab for staten på ca. ½ mia. kr.

For virksomheder, som betaler moms kvartalsvis, foreslår regeringen at den forlængede betalingsfrist på 2 måneder fortsættes for juli kvartal. For oktober kvartal og fremefter skal virksomhedernes betalingsfrist igen være på 1 måned og 10 dage.

Virksomheder, der afregner halvårligt, kan ikke lempes yderligere på momsen, men vil få gavn af den lempelige overgang til normale betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Kontakt din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på tlf. 6222 0212 hvis du har spørgsmål til de foreslåede ændringer af fristerne.