Forårspakken færdigforhandlet

Regeringen og Dansk Folkeparti har nu forhandlet den såkaldte Forårspakke på plads. Aftalen omfatter den varslede skatteomlægning, der skal nedsætte skatten på arbejde og marginalskatterne samt øge de grønne afgifter på visse varer.

Dele af aftalen udmøntes allerede i 2009. De fleste elementer får dog virkning fra 2010 og fra 2012.

Du kan læse hele aftalen ved at klikke på linket til højre. Aftalen er indelt i hovedpunkter

Hvis du selv vil beregne hvad Forårspakken konkret vil komme til at betyde for dig, kan du benytte SKATs beregningssystem, som du finder ved at indsætte flg. adresse i adresselinje i din browser:

http://www.skm.dk/publikationer/notater/skatteberegningsprogram.html

Du kan naturligvis kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 6222 0212 hvis du har spørgsmål til Forårspakkens betydning for din og din virksomheds økonomi.