Udskydelse af betalingsfrister - Moms, a-skat og am-bidrag

Regeringen har besluttet at imødekomme virksomhedernes ønske om længere frister for betaling af A-skat og afregningen af moms for virksomheder med måneden og kvartalet som afregningsperiode. Det har konsekvenser for, hvordan virksomhederne skal forholde sig med A-skatten og momsen i de næste 6 måneder.

Læs mere om, hvordan netop din virksomhed skal forholde sig ved at indsætte flg. adresse i adresselinjen i din browser:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1803673

Anvender du et lønsystem til brug for kørsel af virksomhedens lønninger anbefales det, at du tjekker op på, om udbyderen er opmærksom på de ændrede frister. Det er dog vores erfaring, at de større aktører på området er opmærksomme på de ændrede frister vedr. a-skat og am-bidrag.

Du kan naturligvis kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 6222 0212 hvis du har spørgsmål til de ændrede afregnings- og angivelsesfrister.