Befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse 2009

Befordringsfradrag

De første 24 km pr. dag mellem hjem og arbejde vil i 2009 fortsat ikke udløse befordringsfradrag. Fra 24 og op til 100 km vil fradraget udgøre 1,90 kr. pr. km, og for kørsel fra 100 km og opefter vil satsen være på 0,95 kr. pr. km.

Satserne beregnes på baggrund af de variable omkostninger ved at køre i bil. Befordringsfradraget udgjorde for 2008 henholdsvis 1,83 kr. pr. km fra 24 op til 100 km og 0,92 kr. pr. km for kørsel ud over 100 km.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Den skattefrie befordringsgodtgørelse op til 20.000 kørte km vil i 2009 udgøre 3,56 kr. pr. km. For kørsel udover de 20.000 km vil satsen falde til 1,90 kr. pr. km. Husk at satsen på 20.000 km gælder pr. arbejdsgiver.

Den skattefri befordringsgodtgørelse skal ikke blot dække de variable omkostninger ved at køre i bilen, men også en forholdsmæssig del af de faste udgifter, der knytter sig til bilejerskabet.

I 2008 udgjorde den skattefri befordringsgodtgørelse op til 20.000 km 3,47 kr. og 1,83 kr. for kørsel ud over 20.000 km.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er 0,40 kr. pr. km. Hvis der udbetales godtgørelse med et højere beløb end Skatterådets satser er hele det udbetalte beløb personlig indkomst. Det gælder dog ikke i de situationer, hvor arbejdsgiver/hvervgiver ved den endelige opgørelse anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til indeholdelse af a-skat og am-bidrag.

Kontakt din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på tlf. 6222 0212 hvis du har spørgsmål om befordringsfradrag eller befordringsgodtgørelse.