Nye regler for indberetning af byggeydelser og arbejdsleje - omvendt betalingspligt

Dette kan have relevans for dig, der køber byggeydelser af udenlandske underleverandøre.

Fra den 1. januar 2009 gælder nye regler for betalingspligten for byggeydelser og arbejdsleje købt hos virksomheder, der er etableret i udlandet.

For den udenlandske byggevirksomhed kan det betyde, at denne ikke skal momsregistreres i Danmark.

For aftageren betyder det, at der i nogle tilfælde skal beregne og betale moms (omvendt betalingspligt).

Der er derfor indført et nyt felt på momsangivelsen, hvor afgiften af byggeydelser og arbejdsleje købt hos virksomheder etableret i udlandet, skal angives.

Udenlandske underleverandører ved byggeentrepriser m.v. skal ikke momsregistreres i Danmark for underleverancer af byggeydelser.

En udenlandsk hovedleverandør af byggeydelser er både registreringspligtig og betalingspligtig, hvis den pågældende hovedleverandør køber ydelser til et byggeprojekt her i landet fra andre udenlandske underleverandører. I dette tilfælde skal hovedleverandøren beregne og betale dansk moms efter
reglerne om omvendt betalingspligt. Hovedleverandøren har som udgangspunkt momsfradrag for de tilsvarende af byggeydelser fra en underleverandør.

Den udenlandske hovedleverandør skal ikke opkræve dansk moms ved viderefakturering til en kunde, der er momspligtig i Danmark. Det er den danske kunde, der skal beregne og betale moms af byggeydelserne.

Din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen besvarer naturligvis de spørgsmål du må have til ovenstående.