Nye regler for kørsel i gulpladebiler er trådt i kraft !!

Som tidligere anført her på sitet, har Folketingets partier indgået aftale om ændring af praksis for brugen af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen. Ændringer sker i bestræbelserne på, at “ensrette” reglerne på området vedrørende skat og moms.

SKAT har i meddelelse udsendt 15. april 2008 præciseret indholdet af praksisændringen, og ændringen gælder derfor fra denne dag.

SKAT har ligeledes med meddelelsen udsendt en bilagssamling, der indeholder illustrerede ekspempler på, hvornår en varebil, efter SKATs opfattelse, kan anses for specialindrettet, og således
omfattet af den nye praksis.

Er du eller din virksomhed ejer/bruger af en gulpladebil på ikke over 3 tons eller har din virksomhed ansatte, der bruger virksomhedens gulpladebiler, opfordres du til at læse meddelelsen fra SKAT.

Din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen besvarer naturligvis de spørgsmål, du må have til ovenstående.

Klik her: Ændringer af praksis for brug af gulpladebiler

Eller klik på linket i højre side for at læse meddelelsen fra SKAT (SKM2008.354.SKAT)i pdf-format.