Ejendom i udlandet - Har du ejendomsværdiskat tilgode ??

Affødt af en nyligt afsagt dom fra EF-domstolen har SKAT udsendt meddelelse om beregningen af ejendomsværdiskat på ejendomme beliggende i udlandet.

Er du ejer af en ejendom i udlandet, der er anskaffet efter 1/1-2001, og har du betalt
ejendomsværdiskat heraf, kan du have betydelige beløb tilgode hos SKAT – eller i hvert fald
skal du være opmærksom på den forskudsskat, du måtte betale for 2008.

SKAT fastslår i meddelelsen SKM 2008.380.SKAT, at ejendomsværdiskatten som følge af det danske skattestop skal beregnes på grundlag af anskaffelsesprisen, som indekseres tilbage til 2001/2002
efter det danske eller evt. det lokale indeks for ejendomspriser.

Tidligere har SKAT beregnet ejendomsværdiskatten på baggrund af anskaffelsesprisen alene uden hensyn til skattestoppet, der tidligere alene har været gældende for danske ejendomme.

I en konkret sag, der for nyligt blev forelagt Skatterådet, blev grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat for en svensk ejendom nedsat fra 5.000.000 DKR til 2.900.000 DKR.

Dette betød, at ejendomsværdiskatten, i stedet for at være ca. 94.000 DKR i stedet blev på ca. 29.000 DKR. En nedsættelse på intet mindre end 65.000 DKR.

Det er endnu uvist, om den ændrede praksis vil have konsekvenser for ejendomme, der ikke ligger i et EU-land. Den udsendte meddelelse fra SKAT tager ikke stilling hertil, men det er vores opfattelse, at den beskrevne fremgangsmåde også kan anvendes på ejendomme i lande uden for EU.

Den nuværende formulering af ejendomsværdiskatteloven må derfor anses som værende i strid med EU-retten, og vi forventer derfor, at skatteministeren inden længe tager initiativ til at ændre loven.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter din faste kontaktperson hos RevisorGruppen, der kan være behjælpelig med nærmere information om konsekvenserne for dig. Desuden er vi naturligvis behjælpelige med evt. tilbagesøgning af den for meget betalte ejendomsværdiskat fra SKAT. Husk at anmodning om ændring for indkomståret 2004 skal være sendt til SKAT inden 1. maj 2008.