Ejendomme i udlandet - ejendomsværdiskat

En helt ny dom fra EF-domstolen forventes at få glædelige konsekvenser for dig, der ejer fast ejendom i udlandet og hidtil har betalt ejendomsværdiskat heraf.

Principperne i EF-domstolens dom, der omhandler de tyske skatteregler, må forventes også at konsekvenser for borgere i Danmark. I Danmark beskattes ejendommen i Danmark lavere end
ejendomme i udlandet da der anvendes en vurdering som grundlag, der som regel ligger noget under den reelle markedsværdi. Ejendomme i udlandet beskatte på grundlag af en aktuel handelsværdi.

Denne forskelsbehandling må formodes at være i strid med EU-rettens regler om kapitalens fri bevægelighed.

Skatteministeriet og SKAT overvejer i øjeblikket dommen og hvilke konsekvenser, dommen får for de danskere, der har investeret i fast ejendom i udlandet. Såfremt de interne danske regler vurderes at være i strid med EU-retten, kan alle, der har betalt ejendomsværdiskat af deres ejendom i udlandet, forvente at få den betalt skat retur.

Når skatteministeriet har overvejet sagen, må det forventes, at der efterfølgende udsendes en meddelelse fra SKAT om konsekvenserne. Tilbagebetaling af den for meget indbetalte ejendomsværdiskat kan tilbagesøges hos SKAT såfremt SKAT ikke selv vælger at udbetale beløbet du måtte have tilgode automatisk.

RevisorGruppen følger udviklingen i sagen. Du vil kunne læse mere om udfaldet af Skatteministeriets analyser af dommen her på sitet.

Yderligere information og rådgivning får du naturligvis hos din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på tlf. 6222 0212.