Nyansættelse i RevisorGruppen 1.9.2007

Kenneth Hansen er ansat som revisorassistent i RevisorGruppen med
virkning fra 1. september 2007.

Kenneth Hansen kommer fra en tilsvarende stilling hos Revisionsfirmaet
Svensson og Offersen i Odense.