Forhøjet befordringsfradrag

Den midlertidige ordning med det forhøjede befordringsfradrag for pendlere, der er bosat i særligt udpegede udkantskommuner er blevet forlænget fra 2007 til 2013.Det forhøjede befordringsfradrag indebærer, at der gælder den samme fradragssats for kørsel over 100 km dagligt som for kørsel mellem 24 og 100 km dagligt.

De nye udkantskommuner er udpeget på basis af følgende kriterier:

1. Lav erhvervsindkomst: Kommunernes erhvervsindkomst pr. indbygger er maksimalt 90 pct. af gennemsnittet (udregnet som et gennemsnit for perioden 2001-2003).

2. Kommunen har oplevet et fald i befolkningstallet, eller befolkningstilvæksten i kommunen har
været på mindre end 50 pct. af landsgennemsnittet siden år 2000 (udregnet som gennemsnittet for perioden 2000-2005).

I alt 16 af de 98 nye kommuner, som Danmark vil bestå af pr. 1. januar 2007, opfylder disse to kriterier.

De nye kommuner, hvor der kan opnås forhøjet befordringsfradrag i 2007-2013 er for Fyns vedkommende: Ny Svendborg Kommune, Langelands Kommune, Ærø Kommune og Fåborg-Midtfyns Kommune.