Årsopgørelsen for 2015 er klar 14. marts 2016

SKAT oplyser på sin hjemmeside, at årsopgørelsen for 2015 officielt kan ses i TastSelv fra og med mandag den 14. marts 2016. Det er en lille uges tid senere end sidste år.

For mange vil den første årsopgørelse dog være foreløbig. Det er desuden altid en god ide og tjekke sin årsopgørelse

Smugkig allerede 12. marts 2016
SKAT har tidligere år brugt den praksis at åbne for adgangen et par dage forud for den officielle dato for at minimere det pres på TastSelv-systemet, der altid opstår, når årsopgørelserne frigives. Dette sker formentlig også i år.

Årsopgørelsen på papir
Hvis du har anmodet om årsopgørelsen på papir, modtager du den først i anden halvdel af april måned.

Hvem kan se årsopgørelsen
Adgangen til at se årsopgørelsen fra den 14. marts 2016 gælder for lønmodtagere, pensionister og andre med almindelige indkomstforhold samt for de ejere af K/S-anparter, forældrelejligheder mv., som ikke har meldt fra over for den særlige S15-selvangivelsesordning.

Overskydende skat
Overskydende skat for 2015 udbetales sammen med en rentegodtgørelse på 0,5 %. Det svarer til 5 kr. for hver 1.000 kr. i overskydende skat. Pengene indsættes automatisk på din Nemkonto. For de fleste sker det tirsdag den 12. april. Beløb under 100 kr. udbetales dog ikke, men overføres til næste år.

Er den overskydende skat på over 100.000 kr., sker udbetalingen på et senere tidspunkt, fordi opgørelsen i så fald først skal gennemgås manuelt hos SKAT til sikring af, at det store beløb ikke skyldes en fejl.

Restskat
Viser årsopgørelsen, at der skal betales restskat, skal du også betale et rentetillæg til denne. Størrelsen af dette afhænger af, om restskatten betales før eller efter 1. juli 2016.

Betaler du inden, skal du betale et tillæg på 2,2 % p.a. for antallet af dage i perioden fra 1. januar 2016 og frem til og med betalingsdagen. Får du en restskat på 10.000 kr., koster det derfor et tillæg på ca. 55 kr., hvis du betaler den 31. marts. Venter du til den 30. juni, koster det ca. 110 kr.

Fra den 1. juli 2016 erstattes dag-til-dag renten med et fast restskattetillæg på 4,2 %. Det svarer til 42 kr. for hver 1.000 kr. i restskat. Overstiger restskatten inklusive restskattetillægget ikke et beløb på 19.200 kr., indregnes den automatisk i forskudsskatten for 2017, hvis den ikke betales i år. Restskat ud over beløbsgrænsen skal betales i tre rater i august, september og oktober måned.

Oplysninger som SKAT ikke kender til
Har du indkomster eller fradrag, som SKAT ikke kender til, skal du selv indberette disse. Bortset fra håndværkerfradrag, der allerede kan indtastes, kan indberetning først ske, når årsopgørelsen er klar. Det vil sige fra den 14. marts 2016. Hvis du indtaster oplysningerne inden den 31. marts 2016, vil SKAT kunne nå at korrigere udbetalingen af overskydende skat den 12. april 2016 til det rigtige beløb.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.