Større fradrag for passage af Storebælt i 2016

Partierne bag finansloven for 2016 er blevet enige om, at det særlige brofradrag forhøjes til 110 kr. pr. passage af Storebæltsforbindelsen i personbil eller på motorcykel.

Hvem kan bruge fradraget
Pendlere, der benytter Storebæltsforbindelsen mellem den sædvanlige bopæl og arbejdsplads, har i dag et særligt fradrag på 90 kr. pr. passage i personbil eller på motorcykel.

Fradraget gives ud over det almindelige befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget til 110 kr. pr. passage vil være til gavn for de arbejdstagere, der kører over broen til og fra arbejde.

Udgiften skal kunne dokumenteres
Husk at du skal gemme dokumentation for, at du har afholdt udgiften til passagen af Storebæltsforbindelsen.

Hvis du kører sammen med andre over Storebælt, er det kun den, der har afholdt udgiften til passagen, der kan tage fradraget.

Selv om du kører med andre er du stadig berettiget til det almindelige fradrag for befordring mellem hjem og arbejde.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.