Håndværkerfradrag 2015, 2016 og 2017

Regeringen har indgået en politisk aftale om genindførelse af den såkaldte BoligJobordning eller håndværkerfradraget som det kaldes i daglig tale.

Aftalen er med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse dvs. pr. 1/1-2015.

Foreløbig gælder aftalen kun for årene 2015, 2016 og 2017.

Der er i første omgang kun fremsat lovforslag for indkomståret 2015. Lovforslag for årene 2016 og 2017 fremsættes først senere, fordi ordningen for disse år får et andet indhold.

2015
Ordningen indføres med tilbagevirkende kraft til den 1. januar, og reglerne bliver de samme som har været gældende for 2013 og 2014.

Det betyder, at der kan fratrækkes udgifter til arbejdsløn inklusive moms – men ikke udgifter til materialer – dels til hjælp i hjemmet (vinduespudsning, børnepasning, rengøring, havearbejde mv.)og dels til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse, herunder også fritidsboliger i udlandet.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 kr. pr. person, det vil sige 30.000 kr. for ægtepar, og dækker alle de nævnte former for hjælp/arbejder.

For ægtepar er det uden betydning, om udgifterne fuldt ud er faktureret til og betalt af kun den ene ægtefælle.

Skatteværdien af det maksimale fradrag – altså den faktiske skattebesparelse – udgør i en gennemsnitskommune ca. 29,6 %, det vil sige henholdsvis 4.440 kr. og 8.880 kr.

2016 og 2017
Det maksimale fradrag hæves for disse år fra 15.000 kr. til 18.000 kr. pr. person, men deles til gengæld i to, sådan at udgifter til serviceydelser (vinduespudsning, rengøring mv.) kun kan fradrages med op til 6.000 kr.

Til gengæld kan udgifter til håndværksydelser fradrages med op til 12.000 kr. Skatteværdien af de maksimale fradrag vil stadig udgøre knap 30 % af fradraget.

Listen over de former for hjælp/arbejder, der berettiger til fradrag, ændres samtidig derhen, at der alene gives fradrag for ydelser, som modvirker sort arbejde, og for arbejder, der har et grønt sigte.

Listen er endnu ikke offentliggjort.

Det må dog formodes, at det fortsat kun vil være udgifter til arbejdsløn inklusive moms, som vil kunne fradrages.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.