Ligningslovens § 33 A genindføres

I september 2012 vedtog regeringen at ophæve ligningslovens § 33 A, hvilket ville ramme mange danske virksomheders konkurrenceevne, da mange af deres udstationerede medarbejdere så skulle til at betale skat i Danmark.

Regeringen har nu reageret på erhvervslivets massive kritik heraf, og har med finanslovens konkurrencepakke besluttet, at ligningslovens § 33 A alligevel ikke ophæves.

Der er fremsat et lovforslag, der genindfører reglen i præcis samme form, som den tidligere var formuleret.

Den genindførte skattefritagelse skal have virkning fra 20. september 2012, hvorved det sikres, at alt er som før. Således kan ingen blive fanget i, hvorvidt de var ude eller ikke den 20. september 2012.

Udstationerede kan derfor stadig slippe for at betale skat i Danmark, når opholdet i udlandet varer mindst 6 måneder, og den udstationerede i løbet af enhver 6 måneders periode kun opholder sig i Danmark i højst 42 dage i forbindelse med ferie og lignende samt afrapportering.

Til finansiering heraf nedjusteres personfradraget med 900 kr., bundskatten sættes op med 0,19 procentpoint, og det skrå skatteloft hæves med 0,20 procentpoint til 51,70 pct. fra 1. januar 2013.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.