Skattereformen 2012 - Revisor Informerer

Så er Revisor Informerer på gaden med et særnummer med de vigtigste elementer i Skattereformen 2012.

Klik på filen i højre side af din skærm for at læse bladet i pdf-format.

Du kan læse nærmere om følgende emner:

• Incitament tilnye investeringer
• Iværksætterskatten ophæves
• Halvering af fradragsloft for rejseudgifter
• Ny skat på ulovligt optagne aktionærlån
• Højere skat på fri bil
• Dyrere at køre i dieselbil
• Felter låses på den udvidede selvangivelse
• Børnecheckens størrelse afhænger af indkomsten
• Flere penge på lønkontoen
• Fradrag for kapitalpensionen under afvikling.

Det kan kraftigt anbefales, at du i samråd med din revisor for kortlagt konsekvenserne af skattereformen – både for dig selv og din virksomhed.

Ønsker du selv at læse mere om alle ændringerne kan du finde lovkataloget på Skatteministeriets
hjemmeside www.skm.dk.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.