Har du modtaget en uberettiget rykker fra SKAT ?

Du skal være opmærksom på, at strejken hos SKATs it-leverandør CSC kan medfører at du vil modtage/har modtaget rykkere på beløb, som du allerede har betalt rettidigt.

Konflikten hos SKATs it-leverandør CSC kan betyde, atborgere og virksomheder modtager en rykkerskrivelse på et beløb, som de allerede har betalt. Strejken i CSC medfører nemlig, at flere af SKATs systemer ikke er opdateret siden 14. april. Der er derfor risiko for, at de automatiske rykkersystemer sender rykkere ud til borgere og virksomheder, der allerede har indbetalt skyldige beløb til SKAT. Der kan være tale om indbetalinger på flere områder, blandt andet personskat, A-skat, moms og
lønsum.

Samtidig kan der også fortsat være problemer med at gennemføre indbetalinger til SKAT.

SKAT understreger, at ingen data bliver væk. Indbetalingerne kan ses i SKATs systemer, så snart systemerne opdateres igen. Borgere og virksomheder, der modtager en uberettiget rykker, kan derfor se bort fra rykkeren.

SKAT er i løbende dialog med CSC, men det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et tidspunkt for, hvornår problemerne er løst. SKAT vil løbende sørge for opdaterede oplysninger herom på skat.dk.

Det er vigtigt at du straks ved modtagelsen undersøger, om rykkeren er berettiget eller uberettiget. En berettiget rykker medfører nemlig rentetilskrivning og unødige gebyrer til SKAT.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk